اکوسیو Ecosieve | زمزم جاذب آرسنیک

زمزم جاذب آرسنیک

قیمت : 2,450,000تومان

    مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی، و فلزات سنگین در آب

 

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو:  Gn UF AS AC

 

کاربرد: فقط جاهایی که نیاز به کاهش مواد مضر و اضافی آب از قبیل آرسنیک، سولفات، آهن، و نیترات، و سختی (کلسیوم و منیزیوم)و ... دارند.

در این مدل، نوع فیلتر جاذب بر اساس نوع آلودگی در منطقه اقلیم خریدار، در دستگاه اضافه می گردد.

اکوسیو زمزم as

اشتراک گذاری محصول: