اکوسیو Ecosieve | زلال پلاس AS (حذف آرسنیک، RO، کاهش سختی، اخطار تعویض فیلتر)

زلال پلاس AS (حذف آرسنیک، RO، کاهش سختی، اخطار تعویض فیلتر)

قیمت : 4,430,000تومان

    مخصوص شهرهای با سختی آب و شوری، و آلودگی های میکروبی، شیمیایی، و آرسنیک

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP AC CB RO AsGn UF PC, Tnk, Timer

 

 کاربرد: فقط جاهایی که نیاز به کاهش مواد مضر و اضافی آب از قبیل آرسنیک، سولفات، آهن، و نیترات، و سختی (کلسیوم و منیزیوم)و ... دارند.

 در این مدل، نوع فیلتر جاذب بر اساس نوع آلودگی در منطقه اقلیم خریدار، در دستگاه اضافه می گردد.

* کاهش دهنده سختی آب

* جاذب فلزات سنگین آب از قبیل آرسنیک و آهن

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

* کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

* حذف رسوب کتری و مخازن

* دارای سیستم هوشمند اعلام زمان تعویض فیلترها

 

اشتراک گذاری محصول: