اکوسیو Ecosieve | چشمه

چشمه

قیمت : 2,250,000تومان

    مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی

 

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: Gn UV  AC

 

جاذب فلزات سنگین آب، کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی، کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر، تامین کننده آب بدون میکروب، انگل، قارچ، دارای اثر ضدعفونی کننده گی آب

اشتراک گذاری محصول: