اکوسیو Ecosieve | چشمه پلاس

چشمه پلاس

قیمت : 3,000,000تومان

      مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: Gn  UV UF AC

 

 کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

تامین کننده آب بدون میکروب، انگل، قارچ

دارای اثر ضدعفونی کننده گی آب

آب استریل شده

 

 

اشتراک گذاری محصول: