اکوسیو Ecosieve | گوارا پلاس (RO و UV، کاهش سختی، آب استریل، اخطار تعویض فیلتر ها)

گوارا پلاس (RO و UV، کاهش سختی، آب استریل، اخطار تعویض فیلتر ها)

قیمت : 5,440,000تومان

    مخصوص شهرهای با شوری و سختی آب، و دارای آلودگی های میکروبی و انگلی و شیمیایی.

    این سیستم می تواند دوکارده سفارش داده شود که با فشاردادن یک سویچ در روی دستگاه دو نوع آب قابل تهیه می باشد:

               ۱- آب آشامیدنی با املاح مفید و بدون آلودگی های میکروبی و شیمیایی برای شرب مستقیم

               ۲- آب مورد استفاده در کتری و سماور و خوراک پذیری برای شفافیت و دلپذیری چای، و عدم رسوب در سماور


ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP CB AC RO UF PC, UV, Tnk, Timer

 

* کاهش دهنده سختی آب

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی  و انگلی

* کاهش مواد آلی و کلر

*بهبود بو و طعم آب

* حذف رسوبات کتری و مخازن

* دارای سیستم هوشمند اعلام زمان تعویض فیلترها

 *دارای سیستم و سویچ انتخابی برای نوع خروجی آب متناسب برای شرب مستقیم و یا چای

اشتراک گذاری محصول: