اکوسیو Ecosieve | دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس

دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس

قیمت : 9,650,000تومان
    دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس مخصوص شهرهای با شوری و سختی آب، و دارای آلودگی های میکروبی و انگلی و شیمیایی.

    این سیستم می تواند دوکارده سفارش داده شود که با فشاردادن یک سویچ در روی دستگاه دو نوع آب قابل تهیه می باشد:

               ۱- آب آشامیدنی با املاح مفید و بدون آلودگی های میکروبی و شیمیایی برای شرب مستقیم

               ۲- آب مورد استفاده در کتری و سماور و خوراک پذیری برای شفافیت و دلپذیری چای، و عدم رسوب در سماور

    دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس مانند مدل قبلی 4لیتر آب ذخیره برای زمانی که برق قطع میشود دارد.  تفاوت اصلی دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس با مدل قبلی در تعداد فیلتر های آن میباشد که این مدل تعداد فیلتر های زیادی نسبت به قبلی داردو کاملترین نوع دستگاه تصفیه آب محصوب میشود  و برای همه ی مناطق مناسب میباشد .

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP CB AC RO UF PC, UV, Tnk, Timer

دستگاه تصفیه آب گوارا پلاس

 

* کاهش دهنده سختی آب

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی  و انگلی

* کاهش مواد آلی و کلر

*بهبود بو و طعم آب

* حذف رسوبات کتری و مخازن

* دارای سیستم هوشمند اعلام زمان تعویض فیلترها

 *دارای سیستم و سویچ انتخابی برای نوع خروجی آب متناسب برای شرب مستقیم و یا چای

اشتراک گذاری محصول: