اکوسیو Ecosieve | فیلتر یو اف

فیلتر یو اف

فیلتر یو اف

در دستگاه اکوسیو یکی از فیلترهای اصلی دستگاه می باشد در واقع این فیلتر خود یک ممبران است. این فیلتر از صدها نی تو خالی ساخته شده و در نی های این فیلتر روزنه هایی به قطر 0/01 میکرون تعبیه شده است که در صنعت تصفیه آب به این لوله ها هالوفایبر می گویند که جنس آن از پلی آمید است،وظیفه این فیلتر حذف کامل ذرات معلق و کلیه میکروارگانیسم ها مانند (میکروب ها،ویروس ها،انگل ها و باکتری ها)از آب می باشد.روی بدنه لوله ها منافذی به قطر 0/01 میکرون وجود دارد که حتی کوچکترین میکروارگانیسم ها قابلیت عبور از آنها را ندارد.کوچکترین میکروارگانیسم شناخته شده ویروس پولیو است که عامل بیماری فلج اطفال می باشد که اندازه این ویروس بزرگتر از 0/02 میکرون است.

 به طور کلی این فیلتر در دستگاه های تصفیه آب موجود در بازار وجود ندارد و اگر هم دستگاهی این فیلتر را داشته باشد بصورت یک آپشن جدید برای خود می داند ولی در دستگاه های تصفیه آب اکوسیو به عنوان یک ضرورت و جزء فیلترهای اصلی دستگاه است.