اکوسیو Ecosieve | تاثیر آب گوارا بدون حذف مواد معدنی مفید بر سلامت انسان

تاثیر آب گوارا بدون حذف مواد معدنی مفید بر سلامت انسان

تاثیر آب گوارا بدون حذف مواد معدنی مفید بر سلامت انسان

آب سالم و گوارا در صورت مصرف زياد (حداقل 2 ليتر در روز) مي تواند باعث دفع مواد زائد بدن از قبیل سيترات و اسيد اوريک شده، و منجر به افزايش حجم ادرار در افرادی می شود که کليه سنگ ساز دارند.

استفاده از آب معدنی سالم (با دستگاه تصفیه آب بدون حذف مواد معدنی مفید با ميزان مناسب بيکربنات و کلسیم) نه تنها مواد مفید و ویتامین های مورد نیاز بدن انسان را تامین می کند بلکه باعث گوارا بودن آب آشامیدنی میشود و لذا نوشیدن زیاد آن در بيماران کلیوی مبتلا به سنگ کليه تاثير درمانی بسزایی دارد.