تصفیه آب | مدل گوارا

مدل گوارا

قیمت قبل : 3,900,000تومان
قیمت : 3,770,000تومان

    مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی، فلزات سنگین، و مواد معدنی اضافی در آب

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: GnROUVUFAC

 

کاهش دهنده سختی آب، جاذب فلزات سنگین آب از قبیل آرسنیک و آهن، کاهش آلودگی های شیمیایی و انگل و قارچ، دارای اثر ضدعفونی کنندگی آب، تامین آب گوارا و چای دلپذیر

اشتراک گذاری محصول: