اکوسیو Ecosieve | زلال As (حذف آرسنیک، کاهش سختی)

زلال As (حذف آرسنیک، کاهش سختی)

قیمت : 3,580,000تومان

    مخصوص شهرهای با آب شرب سخت و یا شور، و مواد مضر و فرزات سنگین از ثبیل آرسنیک

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP CB AC RO AsGn PC, Tnk

 

 کاربرد: فقط جاهایی که نیاز به کاهش سختی و شوری و مواد مضر و اضافی آب از قبیل آرسنیک، سولفات، آهن، و نیترات، و سختی (کلسیوم و منیزیوم)و ... دارند.

 در این مدل، نوع فیلتر جاذب بر اساس نوع آلودگی در منطقه اقلیم خریدار، در دستگاه اضافه می گردد.

* کاهش دهنده سختی آب

* جاذب فلزات سنگین آب از قبیل آرسنیک و آهن

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

* کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

* حذف رسوب کتری و مخازن

 

اشتراک گذاری محصول: