اکوسیو Ecosieve | چگونه دستگاه تصفیه آب مناسب را انتخاب کنیم:

چگونه دستگاه تصفیه آب مناسب را انتخاب کنیم:

چگونه دستگاه تصفیه آب مناسب را انتخاب کنیم:

بطورخلاصه، تصفیه آب شامل انواع زیر میشود:

  • تصفیه آب با هدف شیرین سازی آب شور یا لب شور
  • کاهش سختی (مواد معدنی اضافی) آب
  • رفع طعم و بوی نامناسب آب که عمئتا بدلبل وجود مواد آلی در آب می باشد
  • حذف کلردر آب شرب
  • حذف مواد مضر از قبیل آرسنیک، کروم، جیوه، و دیگر فلزات سنگین
  • حذف آلودگی های بیولوژیک ومیکروب ها و انگل ها
  • حذف ذرات معلق، خاک و شن، و ذرات ئرشت تر که معمولا ته نشین میشوند.

مورد 1 و 2 با فیلتر RO، مورد 3 و 4 با فیلتر کربن، مورد 5 با فیلتر های جاذب اختصاصی اکوسیو، مورد 6 یا فیلتر UV و در حد کمتر با فیلتر UF، و مورد 7 با فیلترهای سرامیکی و در حد ضعیف تر با فیلتر پ پ صورت می گیرد.

لذا انتخاب نوغ فیلترهای مناسب در دستگاههای تصفیه آب بستگی به نوع آب هر شهر یا اقلیم جفرافیایی دارد. این اطلاعات در شرکت طب و صنعت رهیاب تهیه شده و بصورت مشاوره رایگان قابل انتفال به متقاضیانی است که تمایل دارند آب شرب مناسب و کاملا بی خطر را در دسترس داشته باشند.