اکوسیو Ecosieve | زمزم As (حذف آرسنیک)

زمزم As (حذف آرسنیک)

قیمت : 2,170,000تومان

    مخصوص شهرهای با آلودگی های مواد مضر و اضافی آب از قبیل آرسنیک، سولفات، آهن، و نیترات، و سختی اختصاصی (کلسیوم و منیزیوم) و ... دارند.

     در این مدل، نوع فیلتر جاذب بر اساس نوع آلودگی در منطقه اقلیم خریدار، در دستگاه اضافه می گردد.

     


ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP AsGn AC AC PC, Tnk 

 

 * جاذب فلزات سنگین آب از قبیل آرسنیک و آهن

* کاهش مواد آلی و کلر

* کاهش بو و طعم نامطبوع آب

 

 

اشتراک گذاری محصول: