شرکت طب و صنعت رهیاب اکوسیو Ecosieve | دستگاه تصفیه آب زمزم

دستگاه تصفیه آب زمزم

قیمت : 3,450,000تومان


    دستگاه تصفیه آب زمزم تنها دستگاه تصفیه آبی هست نیازی به برق ندارد. 

    مناسب آب های غیره سخت و همچنین آب های شهری هست. این دستگاه تصفیه آب ذرات معلق و شن داخل آب و همچنین  کلر و مواد نامطبوع ،  مواد و فلزات سنگین از همه مهم تر میکروب و انگل و قارچ را کاهش میدهد .


     


 

 

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: 

 

PP: فیلتر پ پ

2*َAC: دو فیلتر کربن

PC: فیلتر پست کربن

UF: فیلتر یو اف

Tank: مخزن

 

 دستگاه تصفیه آب زمزم بدون نیاز به برق .

 

مزایا دستگاه: 

 

* جاذب فلزات سنگین آب از قبیل آرسنیک و آهن

* کاهش مواد آلی و کلر

* کاهش بو و طعم نامطبوع آب

 

دستگاه تصفیه آب زمزم نقش حیاتی در مناطقی از کشورمون را دارد که مشکل نبود برق و یا کمبود برق دارند . این دستگاه بدون نیروی برق هم وظیفه خود را به بهترین نحو انجام میدهد.

 

اشتراک گذاری محصول: