اکوسیو Ecosieve | چشمه (UV دار، آب استریل)

چشمه (UV دار، آب استریل)

قیمت : 2,180,000تومان

    مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی

    مخصوص شهرهای صنعتی و بزرگ که احتمال آلودگی های بیولوژیک در مسیر انتقال آب توسط لوله های طولانی وجود دارد.

 

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP PP AC PC UV

 

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

* کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

* تامین کننده آب بدون میکروب، انگل و قارچ

* دارای اثر ضدعفونی کنندگی آب و استریل کنندگی آب

 

اشتراک گذاری محصول: