اکوسیو Ecosieve | دستگاه تصفیه آب چشمه پلاس

دستگاه تصفیه آب چشمه پلاس

قیمت : 5,760,000تومان

    دستگاه تصفیه آب چشمه پلاس مخصوص شهرهای با آلودگی های میکروبی، شیمیایی و همچنین مناسب آب های غیره سخت میباشد .


این محصول زمانی که نیروی الکتریسته برق قطع میشود . یکی از فیلتر های آن قطع میگردد و همراه آن سیستم هشدار دهنده ،که زمان تعویض فیلتر را برای ما یادآور میشود قطع میشود .

ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP AC  AC UF UV Timer

 

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

* کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

* تامین کننده آب بدون میکروب،انگل و قارچ

* دارای اثر ضدعفونی کنندگی آب و استریل کنندگی آب

* دارای سیستم هوشمند اعلام زمان تعویض فیلترها 

 

اشتراک گذاری محصول: