اکوسیو Ecosieve | زلال (RO دار، کاهش سختی)

زلال (RO دار، کاهش سختی)

قیمت : 3,520,000تومان

    مخصوص شهرهای با سختی و شوری آب، و مواد معدنی و فلزات سنگین در آب 


ترکیب فیلترهای اختصاصی اکوسیو: PP CB AC RO PP PC, Tnk

 

* کاهش دهنده سختی آب

* کاهش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی

* کاهش مواد آلی نامطبوع و کلر

* حذف رسوبات کتری و مخازن

اشتراک گذاری محصول: