اکوسیو Ecosieve |  RO
شیر میکس
شیر میکس

وظیفه آن تنظیم میزان املاح آب (افزایش TDS) می باشد.

Flow Restrictor
Flow Restrictor

محدود کننده فاضلاب

وظیفه ی ایجاد مقاومت در برابر پساب خارج شده از فیلتر ممبران در دستگاه را بر عهده دارد.

شیر برقی
شیر برقی

وظیفه ی آن قطع کردن جریان آب ورودی به دستگاه هنگامی که جریان برق قطع باشد.

High pressure switch
High pressure switch

سوییچ فشار بالا(های پرشر) که وظیفه آن قطع کردن جریان برق دستگاه در زمان پر شدن مخزن تصفیه آب می باشد.

Low  pressure switch
Low pressure switch

سوئیچ فشار پایین(لو پرشر) که وظیفه آن قطع کردن برق دستگاه، هنگام کاهش فشار آب ورودی دستگاه می باشد.