شرکت طب و صنعت رهیاب اکوسیو Ecosieve | اخبار
تصفیه آب شهری
تصفیه آب شهری

اخطار!!!!محتویات این بخش حاوی مطالب دلخراشی است
< ...

دستگاه تصفیه آب مناسب تهران چیست؟
دستگاه تصفیه آب مناسب تهران چیست؟

دستگاههای تصفیه آب با فیلتر ضدعفونی UV و افزودن فیلتر کاهش دهنده کلر در تهران بهینه ترین ...

موثر ترین راه از بین بردن ویروس های سطوح و مواد خوراکی چیست؟
موثر ترین راه از بین بردن ویروس های سطوح و مواد خوراکی چیست؟

مواد مولتی اکسیدان هایی که با روش الکترولیز نمک با اسپری ضدعفونی اکوسیو تولید می شود ...

چگونه دستگاه تصفیه آب مناسب را انتخاب کنیم؟
چگونه دستگاه تصفیه آب مناسب را انتخاب کنیم؟

تصفیه آب شامل تصفیه و فیلترینگ انواع متفاوت آلودگی های موجود در آب می یاشد. لذا انتخاب نوغ فیلتر ...

چه دستگاه تصفیه آبی برای حذف آرسنیک مناسب است؟
چه دستگاه تصفیه آبی برای حذف آرسنیک مناسب است؟

تکنولوژی موثر برای جذب اختصاصی آرسنیک ، گرانول های جاذب آرسنیک می باشد که با برند اکوسی ...

آیا دستگاه های تصفیه آب موجود آرسنیک را حذف میکند؟
آیا دستگاه های تصفیه آب موجود آرسنیک را حذف میکند؟

چرا فیلترهای RO نمی تواند آرسنیک با غلظت بالا را در آب شرب حذف نماید؟

گول دستگاه‌های تصفیه آب را نخورید!
گول دستگاه‌های تصفیه آب را نخورید!

نوع تصفیه مناسب برای آب تهران